Poradenstvo

DAŇOVÉ PORADENSTVO

Spoločnosť zabezpečuje pre klientov služby optimalizácie daňových povinností, zastupovanie v daňovom konaní, priebežné alebo jednorazové poradenstvo, spolupráca pri spracovaní daňových priznaní, registrácia platiteľov daní, upozornenie na aktuálne legislatívne zmeny v daňových zákonoch.

ÚČTOVNÉ PORADENSTVO

Spoločnosť poskytuje tieto služby:

  • Metodická pomoc pri zavádzaní účtovníctva
  • Kontrola a odborný dohľad nad účtovníctvom
  • Preverenie účtovníctva za minulé obdobia
  • Spracovanie finančných analýz spoločnosti