O nás

Spoločnosť poskytuje komplexné služby v oblasti auditu, ekonomického a účtovného poradenstva a daňového poradenstva.

AUDIT PARTNERS ALLIANCE, s.r.o. je vedená v zozname Slovenskej komory audítorov pod číslom licencie 317, pôsobiaca na Slovensku od roku 2007.

Spoločníkmi a zamestnancami spoločnosti sú členovia Slovenskej komory audítorov, Slovenskej komory daňových poradcov a Slovenskej komory certifikovaných účtovníkov.